Rozkladný proces, 2023, 700×525mm

Rozkladný proces, 2023, 700×525mm