Konzumentka, 2022, linoryt

Konzumentka, 2022, linoryt