Alenka za dikobrazem, 2022, linoryt, 210×297mm

Alenka za dikobrazem, 2022, linoryt, 210×297mm